Aké sú ciele liečby hepatitídy B? Dá sa vyliečiť chronická hepatitída??

Cieľom liečby chronickej hepatitídy B (HBV) je zlepšiť kvalitu a očakávanú dĺžku života tým, že sa zabráni progresii ochorenia k cirhóze, dekompenzácii cirhózy, rozvoju terminálneho poškodenia pečene, HCC a smrti. Tento cieľ sa dá dosiahnuť trvalým potlačením replikácie HBV. Paralelné potlačenie replikácie vírusu, zníženie histologickej aktivity HBV znižuje riziko cirhózy pečene a HCC. Je však takmer nemožné vírus úplne z tela odstrániť, pretože HBV DNA je vložená do hostiteľského genómu..

Aké liečebné režimy a lieky sa používajú na liečbu HBV?

V súčasnosti existujú dve rôzne liečebné stratégie pre HBeAg-pozitívne a HBeAg-negatívne HBV: samozrejme použitie interferónu-alfa, peginterferónu (PEG-IFN) alebo nukleozid / nukleotidových analógov (AN) a dlhodobé liečenie AN.

Interferón-alfa - širokú škálu liekov s sortimentom, ktoré nájdete na tejto stránke. Peginterferóny sú zastúpené Pegasis a PegIntron.

Nukleotidové analógy: adefovir a tenofovir.

Hlavnou teoretickou výhodou (PEG-) IFN je neprítomnosť vírusovej rezistencie a potenciálna schopnosť lieku poskytnúť imunologicky sprostredkovanú kontrolu infekcie HBV s možným rozvojom pretrvávajúcej virologickej odpovede, ktorá pretrváva po ukončení liečby, ako aj eliminácia HBsAg u pacientov, ktorí dosiahli a udržali nezistiteľnú hladinu. HBV DNA.

Medzi hlavné nevýhody (PEG-) IFN patria časté vedľajšie účinky a potreba subkutánneho podávania. Drogy (PEG-) IFN sú kontraindikované pri dekompenzovanej cirhóze v dôsledku infekcie HBV, autoimunitného ochorenia, ako aj u pacientov s nekontrolovanou ťažkou depresiou a psychózou a počas tehotenstva..

Entecavir a tenofovir majú silné antivírusové vlastnosti a vyznačujú sa vysokou genetickou bariérou vo vývoji rezistencie, takže ich možno s istotou použiť ako monoterapiu prvej línie. Zostávajúce tri AN sa môžu použiť na liečbu chronickej hepatitídy B iba vtedy, keď nie sú k dispozícii silnejšie AN alebo keď sa vyvinie neznášanlivosť na účinnejšie lieky. Lamivudín je lacný liek, ale dlhodobá monoterapia je často sprevádzaná rozvojom rezistencie. Adefovir je menej efektívny a drahší ako tenofovir. Odpor voči nemu sa vyskytuje častejšie. Telbivudín je silným inhibítorom replikácie HBV, ale rezistencia sa u pacientov s vysokou HBV DNA alebo s detekovateľnou HBV DNA rýchlo rozvíja po 6 mesiacoch. liečbu. Frekvencia rezistencie na telbivudín je relatívne nízka u pacientov s nízkou počiatočnou hladinou virémie (8 IU / ml u HBeAg-pozitívnych a 6 IU / ml u HBeAg-negatívnych pacientov), ​​ktorých HBV DNA sa nezistila po 6 mesiacoch. terapia.

Terapeutická terapia (PEG-) IFN alebo AN.

Cieľom tejto stratégie je dosiahnuť pretrvávajúcu virologickú odpoveď po ukončení liečby. Terapeutická terapia (PEG-) IFN. Pokiaľ je to možné, PEG-IFN sa používa namiesto štandardného IFN pri liečbe chronickej hepatitídy B, hlavne kvôli jeho výhodnosti (podávanie raz týždenne). U HBeAg-pozitívnych pacientov sa odporúča 48-týždňový cyklus liečby PEG-IFN, čo poskytuje najvyššiu pravdepodobnosť sérokonverzie s príchodom anti-HBe. Túto stratégiu je možné použiť aj u pacientov negatívnych na HBeAg, pretože je to prakticky jediná možnosť stabilnej virologickej odpovede po ukončení antivírusovej liečby. Pacientovi by sa mali poskytnúť úplné informácie o výhodách, nežiaducich účinkoch a nedostatkoch (PEG-) IFN v porovnaní s AN, aby sa mohol podieľať na rozhodovaní o spôsobe liečby. Štúdie ukázali, že kombinácia PEG-IFN a lamivudínu poskytuje vyššiu odpoveď počas liečby, ale nezvyšuje pravdepodobnosť pretrvávajúcej reakcie. Kombinácia PEG-IFN s telbivudínom sa vyznačuje výrazným antivírusovým účinkom, avšak kombinované použitie týchto liekov je zakázané z dôvodu vysokého rizika závažnej polyneuropatie. Kombinácie PEG-IFN s lamivudínom alebo telbivudínom sa preto v súčasnosti neodporúčajú. Informácie o účinnosti a bezpečnosti kombinácií PEG-IFN s inými AN sú obmedzené, preto sa takéto kombinácie neodporúčajú.

Časovo obmedzená liečba AN je možná u HBeAg-pozitívnych pacientov, u ktorých sa počas liečby vyskytuje sérokonverzia HBe. Pred začatím liečby však nie je možné predpokladať trvanie liečby, pretože trvanie liečby závisí od času sérokonverzie HBe a pokračovania liečby po nej. Sérokonverzia HBe môže pretrvávať krátky čas po prerušení AN, najmä u menej aktívnych, a preto významná časť týchto pacientov po prerušení liečby vyžaduje aktívne sledovanie s vyhodnotením virémie. V priebehu liečby môžete skúsiť použiť iba najaktívnejší AN s vysokým prahom na rozvoj rezistencie, aby ste rýchlo znížili virémiu a zabránili virologickému relapsu spojenému s rezistenciou na HBV. Po výskyte sérokonverzie HBe počas liečby by sa v liečbe AN malo pokračovať najmenej 12 mesiacov. U 40–80% týchto pacientov možno očakávať predĺžený účinok po liečbe (pretrvávajúca sérokonverzia HBe).

Dlhodobé liečenie AN.

Táto stratégia je nevyhnutná, ak pacient nemá pretrvávajúcu virologickú odpoveď po prerušení liečby a vyžaduje sa predĺženie liečby, t.j. u HBeAg-pozitívnych pacientov bez HBe-sérokonverzie a u HBeAg-negatívnych pacientov. Rovnaká stratégia sa odporúča u pacientov s cirhózou bez ohľadu na stav HBeAg alebo tvorbu sérokonverzie HBe počas liečby (C1). Ako monoterapia prvej línie by sa mali používať najúčinnejšie liečivá s optimálnym profilom rezistencie, t.j. tenofovir a entekavir. Pri užívaní akéhokoľvek liečiva je potrebné dosiahnuť a udržať negatívnu hladinu HBV DNA, potvrdenú pomocou PCR v reálnom čase. Účinnosť, bezpečnosť a znášanlivosť entekaviru a tenofoviru pri dlhodobom používaní sa neskúmala. Pri monoterapii tenofovirom a entekavirom 3 a viac rokov je možné u väčšiny pacientov udržať virologickú remisiu. Neexistuje dôkaz o prínose kombinácie AN oproti monoterapii s tenofovirom alebo entekavirom u pacientov, ktorí predtým neboli liečení AN..

Ktoré lieky sú najúčinnejšie na liečbu chronickej hepatitídy B?

Neuskutočnili sa žiadne priame porovnávacie štúdie účinnosti liekov. Nasledujúca tabuľka ukazuje frekvenciu odpovede na lieky v rôznych štúdiách..

Tabuľka 1. Výsledky hlavných štúdií liečby HBeAg-pozitívnej chronickej hepatitídy B 6 mesiacov po ukončení 12-mesačnej (48 alebo 52 týždňov) liečby pegylovaným interferónom-a (PEG-IFN) a po 12 mesiacoch (48 alebo 52 týždňov) liečby nukleozidovými analógmi / nukleotidy

Účinné lieky proti hepatitíde B

Hepatitída B je bežná vírusová patológia, ktorá postihuje pečeň. Ochorenie vedie k rozvoju intenzívneho zápalového procesu v tkanivách, v dôsledku čoho sú napadnuté imunitnými činidlami a potom umierajú. To ovplyvňuje funkčnosť orgánu, môže to viesť k komplikáciám. Na účely liečby sa antivírusové lieky používajú proti hepatitíde B, ktorá môže zničiť patogén.

Všeobecné informácie

Prezentované ochorenie je charakterizované intenzívnym akútnym priebehom. V chronickej podobe postupuje bez výrazných symptómov. Ochorenie má infekčnú etiológiu vyvolanú vírusom. K infekcii dochádza parenterálnou cestou, menej často prostredníctvom sexuálneho styku alebo kontaktu s domácnosťou.

Mikroorganizmy, ktoré spôsobujú poškodenie pečene, sa vyznačujú vysokou rezistenciou na nepriaznivé vonkajšie faktory. Preto sú schopné dlho vydržať vo vode, na povrchoch. Vírus má nízku citlivosť na ultrafialové, antiseptické činidlá.

Priemerná inkubačná doba je 12 týždňov. V zriedkavých prípadoch je lehota skrátená na 1,5 mesiaca. Po preniknutí patogénnych mikroorganizmov sa hromadí. Hepatitída sa vyskytuje, keď sa dosiahne koncentrácia vírusu potrebná na poškodenie pečene..

Ochorenie pokračuje so súčasnými intoxikačnými syndrómami a poruchami nervového systému. Pri fulminantnej forme sa môžu vyvinúť hemoragické poruchy.

Ak sa choroba nelieči, sú možné komplikácie. Medzi ne patrí hepatická encefalopatia, kóma, onkológia, cirhóza. Ide teda o potenciálne život ohrozujúce ochorenie. Komplexné podávanie liekov na liečenie hepatitídy B umožňuje znížiť riziko úmrtia.

Princípy liečby

Vo väčšine prípadov pacient vyhľadá pomoc lekára, ak sa vyskytnú príznaky charakteristické pre toto ochorenie. Pri prvých príznakoch patológie by sa mal navštíviť lekár. Včasná diagnostika a terapia znižujú pravdepodobnosť negatívnych následkov..

Pozor! Samoliečba je prísne zakázaná. Ak choroba pokračuje v akútnej fáze, antivírusové opatrenia sa nevykonávajú. To môže zhoršiť stav postihnutej pečene. Akceptácia liekov tejto skupiny sa uskutočňuje po vymiznutí symptómov a po dosiahnutí všeobecných fyziologických parametrov na normálnu úroveň.

V akútnom období sa terapia uskutočňuje pomocou detoxikačných postupov. Jeho cieľom je odstránenie toxických látok z tela, ktoré vyvolávajú príznaky otravy. Zároveň platí strava, zvýšenie objemu pitia.

Následná antivírusová terapia sa uskutočňuje pomocou rôznych typov liekov. Líšia sa mechanizmom účinku, účinnosťou. Liek proti hepatitíde B môže predpísať iba lekár. Samospráva je prísne zakázaná. Zoznam liekov, ktoré sa používajú pri liečbe, je uvedený v tabuľke.

Skupiny liekovMechanizmus účinku a vlastnostiObchodné názvy
Interferon AlfaBiologicky aktívna látka proteínového pôvodu, ktorá sa vyrába imunitnými bunkami na vírusové lézie a používa sa v medicíne. Je vylučovaný vlastným telom pacienta. Avšak v dôsledku určitých faktorov je sekrécia znížená. Prípravky založené na tejto zložke zvyšujú odolnosť pečeňového tkaniva voči patogénnym účinkom. Lieky pomáhajú znižovať zápalové prejavy, spomaľujú progresiu lézie.• „Viferon“ (čapíky)
• „Altevir“
• „Reaferon“
• Alfarona (vo forme injekčného roztoku)
Nukleozidové analógySkupina syntetických liečiv sa vyznačuje výrazným antivírusovým účinkom. Účinok sa dosiahne blokovaním schopnosti množenia mikroorganizmov. Aktívne zložky inhibujú tvorbu reťazcov DNA, v dôsledku čoho patogén stráca možnosť delenia. To vedie k prudkému zníženiu koncentrácie vírusu. Následne je úplne absorbovaný imunitnými bunkami..• Lamivudín
• Entecavir
• Tenofovir
• Talbivudín
pečene-
chrániče
Účelom tejto akcie je ochrana pečeňového tkaniva pred negatívnymi účinkami toxínov. Liečivá posilňujú membránu hepatocytov, čím znižujú citlivosť na vírusové mikroorganizmy. Prispievajú k zlepšeniu priechodnosti žlčových ciest, odstráneniu cholestázy. Pri liečení liekov proti hepatitíde B sa spravidla predpisujú kombinované hepatoprotektory.• „Carsil“
• „Základné“
• Heptral
• Ursofalk
• „Fosfreciale“
• „Sirepar“
• „Esliver“

Prezentované lieky majú širokú škálu obmedzení a kontraindikácií. Účinnosť závisí od rôznych faktorov, vrátane celkového stavu pacienta, prítomnosti sprievodných infekčných chorôb, priťažujúcich procesov. V závažných prípadoch sa môže reakcia na používanie antivírusových látok vyskytnúť o niekoľko mesiacov alebo môže chýbať.

Spôsob podania, schéma, dávkovanie predpísal lekár individuálne. Pred použitím si prečítajte pokyny pre kontraindikácie, možné vedľajšie účinky.

Dodatočné prostriedky

Pri výbere liečby hepatitídy B treba mať na pamäti, že lieky sú dosť drahé. To platí najmä pre skupinu syntetických analógov nukleozidov. Pri liečení tejto choroby sa môžu použiť indické náhrady za lieky, ktoré majú rovnaké vlastnosti..

Tie obsahujú:

Výhoda takýchto tabliet je spôsobená relatívne nízkymi nákladmi. Zároveň sa účinnosť prijímania nelíši od liekov európskej výroby.

Podporná terapia sa vykonáva aj pomocou drog. Cieľom týchto postupov je obnova funkcií pečene, odstránenie následkov choroby, normalizácia všeobecných ukazovateľov. Uplatňujú sa tieto skupiny:

 • Cholagogue („Gepabene“, „Artaleks“, „Exhol“, „Holosas“).
 • Diuretiká („furosemid“, „torasemid“, „klopamid“).
 • Enzýmy (Mezim, Pancreatin, Creon, Gastenorm).
 • Vitamínové komplexy (Supradin, Hepatrin, Heparosis Forte).

Radikálna metóda liečby je transplantácia pečene. Operácia je predpísaná pre závažné formy patológie v prípade neúčinnosti liekov. Transplantácia sa vykonáva po predbežnom rozsiahlom vyšetrení, analýze, v prítomnosti kompatibilného darcovského orgánu.

Nové liečivo: inhibítor proteázy

Táto skupina liekov proti hepatitíde je prielom v medicíne. Takéto lieky majú výraznú antivírusovú aktivitu. Používajú sa na rôzne formy poškodenia pečene, ako aj na infekciu HIV..

Aktívne zložky narúšajú rozdelenie mikroorganizmov a vyvolávajú ich smrť. K tomu dochádza pôsobením na proteázu, enzýmovú látku, ktorá sa podieľa na procese šírenia vírusu. Prijatie vedie k tomu, že zdravé bunky sa neinfikujú, koncentrácia patogénu klesá, v dôsledku čoho sa aktivuje samoliečenie žľazy. Postihnuté oblasti sa regenerujú do 1-2 rokov.

Poradenstvo! Najúčinnejším novým liekom na hepatitídu B je Sofosbuvir. Maximálny terapeutický účinok sa dosiahne pri užívaní interferónu. Tento nástroj sa používa na rôzne typy vírusových lézií. Priemerná dĺžka kurzu je 3 mesiace.

Pôvodný Sofosbuvir má vysoké náklady. Preto generiká, ktoré sa pestujú v Indii a Egypte, získali veľkú popularitu. Ich cena je oveľa nižšia a účinok nie je o nič výraznejší. Iné inhibítory proteáz:

Inhibítor proteázy je účinný liek na hepatitídu B. Preto môže príjem spôsobiť vážne vedľajšie účinky. Pacienti sa musia prísne riadiť predpísaným aplikačným algoritmom, pričom musia zohľadniť odporúčania ošetrujúceho lekára. Ak sa vyskytnú negatívne reakcie, mali by ste dočasne zrušiť príjem, vyhľadať lekársku pomoc.

Hepatitída B je infekčné ochorenie, vďaka ktorému je cieľom liečby odstránenie patogénu. Na tieto účely predpisujte antivírusové lieky, pomocné lieky. Terapia s použitím inovatívnych liekov je nákladná, ale umožňuje vám zbaviť sa patológie a vyhnúť sa potenciálne život ohrozujúcim komplikáciám..

Hepatitída B: liečba, nové lieky, predpovede na roky 2019-2020.

Tento problém trápi nielen vás, ale aj ďalšiu miliardu pacientov s diagnostikovanou vírusovou hepatitídou B.

Okrem tejto otázky sa našich pacientov pýtajú aj ostatní:

 • Má sa liečiť hepatitída B.?
 • Čo liečiť?
 • Čo sa stane, ak sa hepatitída B nelieči?
 • Nový liek na hepatitídu B bude?
 • Som nebezpečný pre svoju rodinu?

Odpovedáme na všetky otázky v článku.

Má sa liečiť hepatitída B.?

Túto otázku často kladú pacienti, ktorí si neuvedomujú nebezpečenstvo hepatitídy B..

 • Liečba vám poskytne pokoj pre zdravie vašich blízkych, pretože hepatitída B sa ľahko prenáša v každodennom živote.
 • Začatím liečby zabránite rakovine, ktorá v 86% prípadov vznikne pri prenose vírusu.
 • Ak vediete spoločenský životný štýl, pracujete a neinformujete zamestnávateľa o svojej chorobe, jedná sa o trestný čin, pretože zámerne infikujete ľudí.
 • Terapia zabráni infekcii iných. Pri užívaní liekov je analýza PCR na hepatitídu B negatívna, v skutočnosti ste zdravý človek. Prečítajte si viac o liekoch na liečbu..
 • Počas liečby si môžete počať dieťa s istotou, že bude úplne zdravý.

Ako liečiť hepatitídu B?

Pred liečbou by ste sa mali podrobiť úplnému vyšetreniu. Naše nemocnice bohužiaľ predpisujú liečbu bez komplexného vyšetrenia, ktoré vedie k závažným vedľajším účinkom a pacientom odmietnutie liečby.

V súčasnosti sa liečba hepatitídy B uskutočňuje s rôznymi liekmi:

Drogy skupiny tenofoviru:

Entecavirové lieky:

Imunostimulačné lieky:

Opis liekov na liečbu hepatitídy B

Tenofovirové lieky

Široko používaný v liečbe hepatitídy B v Európe, v našej krajine neexistuje rozšírená prax liečby týmito drogami kvôli nízkemu vzdelaniu pacientov..

Pod dohľadom našich hepatológov sa lieči viac ako 350 pacientov z rôznych regiónov Ruska, ktorí sú zodpovední za svoje zdravie a zdravie svojich príbuzných..

Pri liečbe používame liek Viread. V roku 2016 sme odmietli liečiť pacientov s ruskými náprotivkami po sťažnostiach na vedľajšie účinky, najmä komplikácie boli zaznamenané u 56 pacientov (poškodené obličky), z kardiovaskulárneho systému bola zaznamenaná tachykardia.

Výrobcovia pôvodných liekov venujú osobitnú pozornosť čistote zloženia liekov, množstvu účinnej látky. Výrobcovia generických liekov v Rusku si nemôžu dovoliť náklady na ďalšie testovanie a kvalitné komponenty.

Entecavirové lieky

Používajú sa oveľa menej často. Dôvody:

 • rezistencia (rezistencia) vírusu na tento liek;
 • nižšia účinnosť;
 • veľké množstvo falšovaných liekov v Rusku.

Imunostimulačné lieky

Dostupné na izraelskej klinike na základe zmluvy s pacientom, ktorý vyjadruje súhlas s klinickým skúšaním..

Podrobnejšie informácie môžete získať kontaktovaním nás. Kontaktné údaje na konci článku.

Čo sa stane, ak sa hepatitída B nelieči?

O rizikách hepatitídy sme písali v predchádzajúcich článkoch. Prečítajte si hepatitídu B.

Naši lekári tvrdia, že: hepatitída typu B sa musí liečiť hneď teraz, bez toho, aby sa začalo s liečbou. Je to predbežné ošetrenie, ktoré vám umožní v rokoch 2019-2020. zahájiť liečbu už novým liekom na liečbu hepatitídy B - Myrcludex B, ktorý v Rusku prechádza klinickými skúšaniami.

O Myrcludexu B budeme písať v nasledujúcom článku. Mali by ste si byť vedomí, že liečba týmto liekom prinesie výsledky až po liečbe Vireadom..

Terapia neumožňuje vírusu preniknúť do uzavretých systémov tela, pripravuje imunitu na liečbu novým liekom.

Čakáte na liečenie hepatitídy B, chcete mať zdravú rodinu a predchádzať rakovine? Začnite terapiu teraz!

Nový liek na liečbu hepatitídy B

Podľa mnohých renomovaných zdrojov sa inovatívny liek na liečbu hepatitídy B už objavil v predaji. Viac informácií nájdete TU.

Som nebezpečný pre svoju rodinu?

Túto otázku často kladú pacienti, ktorí sa obávajú svojich príbuzných a známych..

Tieto obavy sú založené na:

 • vírus hepatitídy B sa nachádza vo všetkých telesných tekutinách;
 • možnosť infikovania domácimi prostriedkami - pravdepodobnosť je nízka;
 • sexuálny prenos - veľmi vysoká pravdepodobnosť;
 • krvou - veľmi vysoká pravdepodobnosť;
 • od matky k dieťaťu - veľmi vysoká pravdepodobnosť.

Druhy a cykly hepatitídy B

Pripravili sme pre vás stručný popis každého typu hepatitídy B. Stačí kliknúť na odkaz článku, ktorý potrebujete:

Hepatitída B (B), liečba, moderné metódy liečby

Zo všetkých infekčných a zápalových lézií pečene sa vírusová hepatitída považuje za najbežnejšiu a osobitná pozornosť sa venuje liečbe hepatitídy B. Včasné odhalenie a prevencia infekčného procesu vedie k vynikajúcim výsledkom: viac ako 95% pacientov s akútnou formou ochorenia sa považuje za uzdravených po úplnom absolvovaní liečby.

Liečba chronickej hepatitídy B sa považuje za zložitejšiu a zdĺhavejšiu: často sú pacienti nútení užívať antivírusové lieky roky, aby sa dosiahla stabilná remisia. Napriek tomu je možné liečiť reverzibilné zápalové procesy v pečeni a dokonca komplikácie hepatitídy B. O všeobecných zásadách liečby, súčasných prístupoch a moderných liekoch - v našom prehľade.

Všeobecné informácie o chorobe

Vírusová hepatitída B je infekčné ochorenie s primárnou léziou hepatocytov a znížením funkčnej aktivity pečene. Jej pôvodcom je vírus HBV (HBV) z rodiny hepatadovírusov.

Patogén sa prenáša iba z človeka na človeka a zdrojom infekcie môže byť buď pacient s hepatitídou B, ktorý je liečený, alebo vírusový vírus s neparantnou (asymptomatickou) formou choroby. HBV sa nachádza v krvi, sperme, vaginálnych sekrétoch a iných telesných tekutinách. Nákazlivosť infekcie je veľmi vysoká: aj pri jedinom kontakte s malým množstvom vírusových častíc môže dôjsť k infekcii.

Medzi hlavné prenosové trasy patria:

 • sexuálneho;
 • parenterálne, vrátane injekčných;
 • vnútroštátne;
 • transplacentální.

Poznámka! Prevalencia hepatitídy B u dospelých a detí je stále veľmi vysoká: v niektorých oblastiach (stredná Afrika, juhovýchodná Ázia, Latinská Amerika) je vírusom infikovaných až 10% celkovej populácie..

Vývoj účinných metód liečby a včasnej liečby hepatitídy B je jednou z priorít verejného zdravia. Včasná diagnóza a začiatok komplexnej detoxikácie, antivírusových a hepatoprotektívnych účinkov na organizmus môžu významne znížiť počet možných komplikácií a dosiahnuť úplné uzdravenie..

Liečebné opatrenia proti HBV

Ako liečiť hepatitídu B? Je zaujímavé, že prístupy k liečbe akútneho a chronického zápalu pečene sa môžu líšiť. Je to kvôli patogenetickým vlastnostiam a povahe poškodenia hepatocytov pri týchto chorobách..

Pred začatím liečby by sa mal pacient podrobiť komplexnému vyšetreniu vrátane:

 • zhromažďovanie sťažností a anamnéza;
 • Klinické vyšetrenie ošetrujúceho lekára vrátane hmatu brucha a pečene, meranie srdcovej frekvencie, NPV a krvného tlaku;
 • laboratórne vyšetrenie (klinická analýza krvi a moču, biochémia, enzýmový imunotest, PCR s vírusovou záťažou);
 • inštrumentálne vyšetrenie (ultrazvuk brušnej dutiny, hodnotenie fibroplastických zmien v pečeni pomocou fibrotestu, elastometrie);
 • Analýza mutácie HBV a rezistencia na liečivo.

Poznámka! Mutantné vírusové kmene sú horšie ako interferónová terapia ako divé kmene. Pri príprave plánu liečby by ste tomu mali venovať pozornosť..

Všeobecne akceptovaný liečebný režim pre HBV v súčasnosti neexistuje. Preto by mal výber a úprava dávky liekov na hepatitídu B vykonať iba skúsený hepatológ (špecialista na infekčné choroby)..

Terapia akútnej formy ochorenia

Liečba akútnej hepatitídy B sa zvyčajne vykonáva na oddeleniach infekčných chorôb. Závažné funkčné poruchy pečene - indikácia pre hospitalizáciu na JIS. Kritériá na hodnotenie závažnosti ochorenia sú závažnosť všeobecných príznakov intoxikácie (bolesti hlavy, slabosť, únava, nevoľnosť, vracanie, horúčka) a úroveň celkového bilirubínu..

K vírusovej hepatitíde dochádza:

 • mierne - príznaky intoxikácie sú mierne prejavené, je možná hepatomegália, hladina bilirubínu je nižšia ako 85 μmol / l.
 • stredne závažná - mierna intoxikácia, zvracanie 1 - 2-krát denne, hepatomegália. Dochádza k porušeniu kardiovaskulárneho systému - bradykardia, tlmenie zvukov srdca, znížený krvný tlak. Hladina bilirubínu je 86 - 170 μmol / l.
 • závažné - prejavujú sa príznaky intoxikácie, opakované vracanie počas dňa. Pečeň môže mať normálnu veľkosť. Stanovuje sa tachykardia, hypotenzia, hemoragický syndróm. Hladina Bilirubínu - nad 170 μmol / l.

Navyše aktivita cytolytického syndrómu so zvýšením hladiny ALT a AST v krvi nekoreluje so závažnosťou hepatitídy..

Akútna hepatitída sa takmer vždy lieči v nemocnici. Odporúčaný odpočinok na 1-2 týždne. Potom, ako sa príznaky intoxikácie ustupujú a laboratórne testy normalizujú, je možné prepustiť pod ambulantným dohľadom miestneho lekára..

Pacienti s akútnymi a chronickými formami ochorenia nepotrebujú osobitné lieky. Imunita zdravého človeka je schopná vyrovnať sa s vírusom sama osebe. Pacientom sa zobrazuje iba základná terapia vrátane korekcie životného štýlu a výživy, ako aj ochrana pečene pred negatívnymi účinkami vonkajších faktorov.

Odporúčania výživy

Ako liečiť hepatitídu diétou? Hlavným cieľom klinickej výživy je:

 • maximálne šetrenie tráviaceho traktu;
 • zlepšenie funkcie pečene;
 • saturácia tela glykogénom;
 • znížené riziko komplikácií (infiltrácia tukov, cirhóza);
 • korekcia metabolických porúch;
 • stimulácia regeneračných (regeneračných) procesov.

Liečba vírusovej hepatitídy B sa začína ustanovením prísnej špecializovanej stravy (tabuľka liečby č. 5a). Keď príznaky intoxikácie zmiznú a stav sa stabilizuje, pacienti môžu ísť na diétu č. 5. Odporúča sa dodržiavať ju počas 4 až 6 mesiacov, kým sa úplne neobnoví narušená funkčná aktivita pečene..

Medzi všeobecnými stravovacími odporúčaniami pre pacientov s HBV je fragmentácia obzvlášť dôležitá: jedlo by sa malo jesť 5-6 krát denne, v malých dávkach. Takýto plán výživy zabraňuje stagnácii žlče v pečeni a zhoršeniu zápalu.

Prečítajte si tiež tému

Na vrchole ikterického obdobia by malo byť množstvo tukov v strave ostro obmedzené. Zakázaný tuk, mastné mäso, údené mäso a párky, slanina, mastné mlieko, smotana a iné mliečne výrobky. Z živočíšnych tukov je prijateľné malé množstvo masla. Do stravy je tiež možné zahrnúť rastlinné oleje - olivové, ľanové, kukuričné ​​(najviac 1-2 polievkové lyžice denne).

Okrem toho použitie:

 • alkohol
 • čokoláda a kakao, muffin, čerstvé pečivo a cukrovinky;
 • šťaveľ a špenát;
 • bohaté mäso, ryby, huby;
 • konzervovaná nakladaná zelenina
 • omáčky;
 • korenené jedlá, kórejské šaláty;
 • korenie a chuťové prísady s jasnou chuťou;
 • zmrzlina, studené jedlá a nápoje.

Pacientské menu by malo obsahovať dostatočné množstvo uhľohydrátov vrátane ľahko stráviteľných (cukor, med, džem). Stimuluje ukladanie glykogénu v pečeni a zvyšuje odolnosť orgánov voči toxickým infekčným činiteľom..

Nemenej dôležitá je aj saturácia denného jedla vitamínmi a minerálmi. Mali by ste jesť potraviny bohaté na retinol (provitamín A), vitamíny B, niacín, kyselinu askorbovú. Toto minimum živín prispieva k regenerácii a obnove narušenej funkcie pečene..

Tekutina počas liečby nie je obmedzená. Okrem toho sa v ikterickom období odporúča pacientom vypiť až 3 litre čistej vody. Deje sa tak tak, že sa zníži intoxikácia tela a pečeň sa rýchlejšie lieči zo zápalovej lézie..

Vzorka diétneho menu 5a

 • Raňajky - tekutá ryžová kaša na vode v polovici s mliekom, šťouchaná tvarohová suflé, čaj.
 • Snack - jablko pečené v rúre s hrozienkami a cukrom.
 • Obed - polievka na zeleninovom vývare s perličkovým jačmeňom, dusené teľacie kotlety, mrkvové pyré, želé.
 • Snack - vývar divej ruže.
 • Večera - nízkotučné ryby (treska, treska), pečené v peci, zemiaková kaša, krupica zapekaná so sladkou mliečnou omáčkou.
 • Občerstvenie - kefír s nízkym obsahom tuku.

Napriek určitým obmedzeniam vám terapeutická výživa pre pacientov s hepatitídou B umožňuje vytvoriť pestrú ponuku. Je dôležité udržiavať dostatočný príjem kalórií, aby sa uspokojili energetické potreby tela. Jedlo by nemalo byť veľmi studené alebo veľmi horúce. Pokúste sa pri jedle ponáhľať, každý kus opatrne prežúvajte.

Korekcia životného štýlu

Na vyliečenie hepatitídy B je dôležité trvalo zmeniť váš životný štýl opustením zlých návykov a dodržiavaním zásad zdravého životného štýlu. Pacientom sa odporúča:

 • prestať piť alkohol a fajčiť;
 • včasné liečenie chronických chorôb;
 • posilňovať imunitu pomocou zdravého životného štýlu, pravidelného príjmu multivitamínových komplexov;
 • po stabilizácii - postupne zvyšovať dostupnú fyzickú aktivitu pomocou turistiky, plávania, kolektívnych športov;
 • Uvedomte si potenciálne poškodenie ľudí s HBV
 • vykonávať nešpecifickú prevenciu opakovanej infekcie vírusovou hepatitídou a inými parenterálnymi infekciami.

Liečba drogami

V ktorých prípadoch by sa mali akútne lieky používať na liečbu akútneho HBV? Ako liečiť závažné formy choroby?

Hyperbilirubinémia nad 170 μmol / la závažné príznaky intoxikácie si vyžadujú infúznu liečbu s korekciou diurézy. V prípadoch, keď sa infekčná lézia pečene vyvíja so oslabeným premorbidným pozadím a zníženou imunitou alebo je sprevádzaná vysokou aktivitou patogénu, je indikované použitie interferónov..

Liek IFN-0C2 sa používa v skorých štádiách liečby choroby (do 6 až 7 dní ikterického syndrómu). Štandardná liečba je 10 dní, intramuskulárne 2 milióny IU. Nemá zmysel injikovať liečivo dlhšie, pretože počas tejto doby sa potrebné protilátky už úplne vytvorili. Medzi farmakologické účinky liekov založených na interferónoch:

 • zlepšená prognóza akútnej vírusovej hepatitídy;
 • znížená závažnosť intoxikácie;
 • skrátenie trvania ikterického obdobia (u pacientov so zníženou imunitou môže trvať dlhý čas - až niekoľko týždňov);
 • Prispievanie k rýchlemu odstráneniu HBsAg z tela;
 • prevencia superinfekcie a komplikácií.

Obdobie rehabilitácie

Obdobie rehabilitácie - zotavenie po akútnom poškodení vírusovej pečene - je u každého pacienta iné. Niekto môže byť vyliečený za niekoľko týždňov, niekto môže potrebovať 4-6 mesiacov, aby si zlepšil svoju pohodu.

Prognóza akútnej hepatitídy B je všeobecne priaznivá: úplné uzdravenie ochorenia sa končí u 90% pacientov. V 5-10% prípadov sa pri udržiavaní HBsAg v tele vyvíja chronická forma ochorenia, sprevádzaná vysokým rizikom komplikácií (cirhóza, karcinóm pečene, zhoršená pohyblivosť žlčníka, zvierač Oddi). Je zaujímavé, že prechod na chronickú formu choroby je charakteristickejší pre miernu hepatitídu (anicterická, s latentným priebehom).

Terapia chronickej formy ochorenia

Liečba chronickej hepatitídy je omnoho ťažšia. Napriek tomu, že akútna forma ochorenia je komplikovaná chronickosťou procesu v nie viac ako 10% prípadov, HBV je veľmi častou patológiou: diagnostikuje sa u 5% svetovej populácie..

V závislosti od priebehu sa chronická hepatitída delí na:

 • perzistentný (benígny s nízkou aktivitou);
 • aktívny (pri klinických prejavoch podobných akútnemu zápalu pečeňového tkaniva);
 • cholestatická (sprevádzaná porušením odtoku žlče a pridaním obštrukčnej žltačky).

Všeobecné zásady

Medzi moderné princípy liečby zamerané na liečbu chronickej hepatitídy B patria:

 • etiologické pôsobenie na hlavnú príčinu infekcie - vírus hepatitídy;
 • patogénny, zameraný na hlavné mechanizmy rozvoja poškodenia hepatocytov;
 • homeostatický, založený na korekcii metabolických porúch, ktoré sú dôsledkom vírusového poškodenia pečene;
 • sú symptomatické spojené s elimináciou klinických prejavov choroby a pohody pacienta.

Ako liečiť hepatitídu B doma?

Pri únave, pocite únavy, neustálej slabosti, boľavej a tupej bolesti v pravom hypochondriu, tmavom moči, žltnutí pokožky a očných proteínov môže lekár rozpoznať hepatitídu B.

Ak porušenie nie je zistené včas a liečba sa nezačne, choroba môže viesť k smrti pacienta. Samotný vírus je húževnatý, môže v tele pretrvávať, aj keď je dlhodobo vystavený nízkym teplotám.

Napriek tomu je choroba liečená doma drogami a alternatívnymi metódami. Hlavnou vecou je prísne dodržiavať rady lekára, viesť zdravý životný štýl a sledovať terapeutickú diétu.

Ako liečiť hepatitídu B doma

Pri včasnej liečbe sa pacient môže úplne zbaviť choroby, zatiaľ čo sa vytvára dlhodobá imunita. V 10 percentách prípadov sa hepatitída B stáva chronickou, ak si telo z individuálnych dôvodov nedokáže poradiť s vírusom..

V modernej medicíne neexistujú žiadne antivírusové vakcíny, ktoré úplne odstránia infekciu z tela pri chronických ochoreniach. Ale na maximalizáciu potlačenia vírusu v pečeni a na odstránenie príznakov použite lieky predpísané lekárom.

Liečba drogami sa vykonáva pod prísnym dohľadom lekára. Počas obdobia remisie choroby sa spravidla neberú drogy.

 1. Pri akútnej hepatitíde je osoba na oddelení infekčných chorôb v nemocnici, po zotavení a nástupe remisie sa liečba vykonáva doma. Liečba spočíva v zmene životného štýlu, kontrole stravy, užívaní liekov a použití alternatívnych metód.
 2. Pri miernej intoxikácii tela zápalom pečene sa používajú mäkké sorbenty, ktoré nemajú vedľajšie účinky. Lekár predpisuje príjem aktívneho uhlia, Enterosgel, Enterodes
 3. Pri chronickej forme ochorenia sa používajú lieky, ktoré minimalizujú koncentráciu vírusu v tele. Ošetrenie sa uskutočňuje pomocou prípravkov interferónu PEG, liekov obsahujúcich interferón alfa-2, analógov nukleozidov. Lieky ako Tenofovir, Entecavir, Telbivudín, Lamivudín zlepšujú imunitný systém a bojujú proti vírusu. Nevýhody tohto liečenia zahŕňajú veľké množstvo nežiaducich účinkov.

Ak je choroba správne liečená, aj pri akútnej forme, vírus môže byť eliminovaný za 5-6 mesiacov. Ak terapia nepomôže alebo pacient neberie predpísané lieky, môže sa ochorenie stať chronickým.

Zmena životného štýlu

Na obnovenie pečene počas liečby a po jej ukončení je potrebné úplne prestať používať alkoholické nápoje. Je dôležité piť vodu každý deň, vďaka čomu je telo zbavené toxických látok a eliminuje riziko dehydratácie.

Na zvýšenie sily a obnovenie imunity počas boja proti vírusu je nutne znížená fyzická aktivita. Je však dôležité nezabudnúť na ľahké podporné cvičenia vo forme chôdze, kruhových objazdov, trupu.

Pacient sleduje svoju stravu, neumožňuje prejedanie. Lekári odporúčajú podstúpiť procedúry vo forme ľahkej masáže oblasti pečene, upokojujúcich kúpeľov, kontrastnej sprchy.

 • Keďže hepatitída B sa rýchlo šíri slinami, mali by ste sa počas liečby vyhnúť sexuálnemu styku a dodržiavať základné hygienické pravidlá. Ak sú v blízkosti pacienta ľudia, musíte ich informovať o vývoji choroby a prijať všetky opatrenia na zabránenie infekcie iných.
 • Jedzte často, ale v malých porciách. Od mastných a vyprážaných potravín by sa malo upustiť, namiesto toho jedia zeleninové a ľahké polievky, obilniny, cestoviny a výrobky z múky z tvrdej pšenice, chudého mäsa, mliečnych výrobkov.
 • Pikantné omáčky, údené výrobky, majonéza, uhorky, marinády, maslové výrobky, čokoláda sú vylúčené z ponuky. Aby sa tekutina v tele nehromadila, soľ a slané jedlá sa konzumujú v minimálnom množstve. Sladkosti sa nahrádzajú čerstvým ovocím a bobuľami..

Účinné alternatívne terapie

Pred liečbou hepatitídy B doma by ste sa mali poradiť so svojím lekárom. Alternatívna terapia posilní telo spolu s prechádzkami na čerstvom vzduchu, rannými cvičeniami, upokojujúcimi bylinnými kúpeľmi.

Výživa by mala byť vyvážená a úplná. V prípade choroby je vhodné piť minerálnu alkalickú vodu, čerstvo vylisované ovocné a bobuľové šťavy, sušené ovocné kompóty, šípkový vývar.

Aby sa predišlo komplikáciám, je dôležité pravidelne navštevovať lekárov, robiť testy a podrobiť sa vyšetreniu. Toto určí, aké účinné sú tradičné metódy medicíny..

Bylinné ošetrenie

Ak sa chcete zbaviť nepohodlia v pečeni, použite bylinné odvarky. Na túto 0,5 lyžičku anízových semien a rovnaké množstvo mäty piepornej nalejte 300 ml vriacej vody. Výrobok sa prikryl uterákom a trval na tom pol hodiny. Pite liek v teplej forme každý deň pred jedlom.

Ďalšie odvarovanie tiež pomáha rýchlo eliminovať príznaky. Polievková lyžica brezových listov alebo pukov sa naleje do 500 ml vriacej vody a pridá sa tam štipka jedlej sódy. Liek sa podáva infúziu jednu hodinu a užíva sa pred jedlom.

Aby sa posilnila imunita a zlepšil stav, odoberú sa zo suchých listov žihľavy odvar, čo je jednoduché. Alternatívne sa naleje 20 g koreňov rastlín pohárom vriacej vody, produkt sa prevarí, prefiltruje a pred jedlom sa odoberie vždy 150 ml. Ak chcete pridať príchuť, pridajte malé množstvo medu.

Dobrý liečivý účinok má čaj z kukuričnej stigmy. Rastlina sa naleje vriacou vodou, napije sa a vypije pred jedlom. Rovnako trvajte na malej lyžičke sušených koreňov púpavy. Produkt sa varí jednu hodinu, schladzuje a pije sa trikrát denne pred jedlom v polievkovej lyžici.

Známe metódy domácej terapie

Nasledujúce metódy alternatívnej terapie sa používajú už mnoho rokov, prechádzajú z generácie na generáciu a majú pozitívne recenzie od lekárov. Mnoho lekárov odporúča, okrem hlavnej liečby liekmi, použiť aj mierne spôsoby eliminácie ochorenia.

Aby sa zmiernil bolesť počas útoku, sú žĺtky oddelené od dvoch vajíčok a liek je opitý. Po niekoľkých minútach sa odoberie minerálna voda, pacient leží na svojej pravej strane a do oblasti pravého rebra sa umiestni vyhrievacia podložka alebo plastová fľaša naplnená horúcou vodou. Táto technika podporuje produkciu žlče, ktorá je nevyhnutná na liečenie hepatitídy..

Na stimuláciu pečeňových buniek sa odporúča jesť morenú kapustu pred jedlom. Prípadne sa karlovarská soľ naleje v malom množstve dvoma pohármi citrónovej šťavy, produkt sa varí 30 minút a občas sa mieša. Ďalej sa liek vyberie z ohňa, zmieša sa so 100 g glycerínu a uloží sa do chladničky. Vezmite zmes ráno a večer, jednu polievkovú lyžicu pred jedlom.

 1. 4 g múmie sa chovajú v 100 ml mlieka a pijú sa na lačný žalúdok. Potom, čo potrebujete vziať čerstvé kuracie žĺtky. Liečba sa vykonáva počas 30 dní špeciálnou diétou..
 2. Čierne ríbezle sa miešajú v rovnakých pomeroch s medom a opatrne sa drvia tlakom, kým sa nedosiahne homogénna zmes. Liečivá zmes sa konzumuje jednu čajovú lyžičku trikrát denne pred jedlom.
 3. 1 čajová lyžička prášku brezového uhlia sa zmieša so pohárom teplého mlieka a užije sa pred jedlom. Liečba sa uskutočňuje každý deň počas dvoch týždňov..
 4. Dva strúčiky cesnaku sa rozdrvia, zmiešajú sa s 250 ml citrónovej šťavy, 65 ml olivového oleja, zázvor. Liek sa užíva do 10 dní.
 5. Šťava sa vylisuje z citrónu a zmieša sa s lyžičkou sódy. Po úplnom rozpustení látky sa liek užije ráno jednu hodinu pred jedlom. Potom sa urobí trojdňová prestávka a terapia sa opakuje. Tento nástroj nielen zmierňuje príznaky hepatitídy B, ale tiež pomáha posilňovať imunitný systém..
 6. Med vďaka obsahu veľkého množstva mikroelementov regeneruje a aktivuje všetky zdravé pečeňové tkanivá. Odstraňuje tiež žlč, takže ju vo veľkej miere používajú dospelí ľudia pri liečbe hepatitídy B. Je však dôležité monitorovať úroveň kyslosti žalúdočnej šťavy, aby nedošlo k poškodeniu tela..

Čo piť s chronickou hepatitídou B

Pretože je dovolené liečiť hepatitídu B doma, džúsy zo zeleniny a ovocia sú perfektné ako ďalšie možnosti liečby. Čerstvo vytlačená mrkvová šťava sa považuje za najužitočnejšiu pre pečeň, šetrne obnovuje a čistí poškodený vnútorný orgán..

Čerstvá šťava z kapusty, ktorú je možné zmiešať s mrkvou, má vynikajúci liečivý účinok. Šťava z červenej repy tiež dobre pôsobí na pečeň. Celá táto zelenina sa môže kombinovať počas prípravy koktailov..

Pravidelne tiež pijú šípky, ktoré sú plné vitamínov a minerálov. Lekári odporúčajú najmä vziať pohár čistej pitnej vody, do ktorého sa vytlačí polovica citróna a pridá sa lyžica medu..

Do mixéra sa vloží 5 strúčikov cesnaku, 50 ml vody a päť čerstvých citrónov. K výslednej zmesi šľahaných a rozdrvených sa pridá liter vody a produkt sa uvedie do varu. Hotový nápoj sa konzumuje trikrát denne počas 20 dní.

Liečba hepatitídy typu B

Ochorenie, ako je hepatitída B, je chronické ochorenie pečene, ktoré sa nedá úplne vyliečiť. Súčasne môže byť toto ochorenie vďaka moderným liečebným metódam zvládnuté celkom úspešne, takže neovplyvňuje životnú činnosť. Preto veľa pacientov s hepatitídou B môže žiť veľmi dlhý život bez toho, aby to viedlo k nezvratným zmenám v pečeni..

Ako sa lieči hepatitída B?

Hepatitída B patrí do kategórie ľudských vírusových chorôb. Z toho vyplýva, že na liečbu tohto ochorenia sa môžu zúčastniť lekári, ktorí sa zaoberajú infekčnými chorobami, ako aj niektorí lekári iných špecializácií. Patria sem predovšetkým gastroenterológovia a hepatológovia..

 • Pri akútnej forme ochorenia je najlepšie vyhľadať pomoc odborníkov na infekčné choroby, pretože toto ochorenie zahŕňa použitie liečby všeobecne akceptovanej pre rôzne infekcie..
 • Zároveň môžu hepatológovia viesť chronickú formu hepatitídy B. Títo odborníci môžu zabrániť vážnym a nezvratným následkom choroby spojenej s ochorením pečene. Hepatológovia sú vysoko špecializovaní špecialisti so zameraním predovšetkým na ochorenia pečene. Z tohto dôvodu má ich liečba najčastejšie významnú účinnosť a prináša priaznivé výsledky pre pacientov.

Je ťažké liečiť hepatitídu B v prípadoch, keď chorá osoba požiadala o pomoc veľmi neskoro. Vývoj cirhózy spôsobenej vírusovým ochorením vedie k tomu, že je ťažké kontrolovať progresiu ochorenia. Je to predčasné odvolanie sa na lekárske zariadenia, ktoré vedie k tomu, že lekári nie sú vždy schopní aplikovať celú škálu metód na potlačenie rozvoja choroby..

Cieľ liečby závisí úplne od toho, aké zmeny spôsobila hepatitída B v tele chorého. Ak sa cirhóza ešte nevyvinula, potom lekári musia dosiahnuť deaktiváciu vírusu a zastaviť progresiu choroby. Stále nie je možné úplne odstrániť patogén z tela, pretože jeho DNA sa dokáže integrovať do hostiteľského genómu. Ak má pacient cirhózu, cieľ liečby sa trochu zmení. Spočíva v prevencii procesov dekompenzácie cirhózy a vo vývoji terminálneho poškodenia pečene.

Náklady na ošetrenie

Náklady na liečbu hepatitídy B priamo závisia od liečebného režimu zvoleného ošetrujúcim lekárom pacienta. Ak je choroba v miernej forme a významne sa neprejavuje, bude potrebné mesačne minúť viac ako 2-3 stovky dolárov. V prípade významného zápalového procesu a vývoja komplikácií bude musieť pacient zaplatiť značné množstvo peňazí - približne 2 000 dolárov.

V Rusku existuje niekoľko programov, federálnych aj regionálnych, ktoré poskytujú bezplatné lieky na liečbu hepatitídy B u určitých kategórií ľudí. V niektorých prípadoch môžete dosiahnuť kompenzáciu polovice nákladov na potrebné lieky. Keďže sa podmienky programov často menia a ich výskyt sa na celom území Ruskej federácie líši, je potrebné sa opýtať svojho lekára na ich dostupnosť..

Telo sa dokáže vyrovnať s miernou formou hepatitídy B samostatne bez ďalších antivírusových liekov, takže nie vždy je potrebné brať drahé lieky. O komplexnom vyšetrení choroby sa však môžete rozhodnúť až po komplexnom vyšetrení.

Liečebné metódy

V súčasnosti neexistujú žiadne všeobecne akceptované metódy liečby hepatitídy B. Ošetrujúci lekár si nezávisle vyberá liečebný režim na základe svojich skúseností, ako aj skúseností lekárskej komunity, v závislosti od stavu pacienta, existujúcich komplikácií a niektorých vlastností pacienta..

 • Ak je hepatitída B v akútnej forme, potom liečba spočíva v jej detoxikácii a zavedení udržiavacej terapie. Je veľmi dôležité odstrániť toxíny, ktoré sa hromadia v tele pacienta, a potom obnoviť poškodené pečeňové tkanivo. V tomto prípade sa antivírusová terapia nevykonáva, preto by sa lieky, ktoré zabíjajú patogén, nemali užívať.
 • Chronická forma hepatitídy B sa mierne lieči. Je to komplexná technika, ktorá sa vyberá individuálne pre každého jednotlivého pacienta. Výber antivírusových liekov sa uskutočňuje s prihliadnutím na následky choroby, jej komplikácie a závažnosť. Najčastejšie sa pri hepatitíde používajú dve najbežnejšie skupiny liekov - interferóny a nukleozidové analógy. Tieto lieky sú určené na zníženie rýchlosti replikácie vírusu a tiež na zabránenie zhromažďovania patogénnych viriónov v pečeňových bunkách.

Dôležité! Ak sa hepatitída B nelieči, vedie k nezvratným zmenám v pečeni. V neprítomnosti liečby fulminantnej formy ochorenia je možná aj smrť.

Lieky na liečenie

Ak potrebujete používať antivírusové lieky proti hepatitíde B, lekári vám odporúčajú podstúpiť liečbu v celých kurzoch. Môžu pozostávať z nasledujúcich liekov:

 1. Kurz interferónu-alfa.
 2. Priebeh nukleozidových analógov (Lamivudín, Telbivudín, Entecavir) alebo nukleotidov (Adefovir, Tenofovir).

Interferónové prípravky majú určité výhody a nevýhody. Od začiatku treba poznamenať, že priebeh liečby je iba jeden rok. Okrem toho sa u vírusu nevyvíja rezistencia na tento liek. Preto je už dlho pozorovaná virologická reakcia na užívanie lieku. V niektorých prípadoch je dokonca možné vytvoriť imunitu proti patogénu, hoci k tomu dôjde iba v 5. časti prípadu. Zároveň však veľa pacientov pociťuje závažné nežiaduce reakcie na interferón. Potreba subkutánneho podávania liečiva znižuje motiváciu pacienta, ako aj výber ďalších liečebných režimov.

Existuje niekoľko kontraindikácií na užívanie týchto liekov proti hepatitíde B, medzi ktorými lekári rozlišujú:

 • dekompenzovaná cirhóza;
 • autoimunitné ochorenia;
 • psychózy;
 • tehotenstva pacienta.

Takéto analógy nukleozidov a nukleotidov ako Entecavir a Tenofovir majú dobrý antivírusový účinok. Sú odolné voči vzniku rezistencie. Preto vírus ani pri dlhodobom používaní týchto liekov nevyvoláva rezistenciu na tieto látky. Z tohto dôvodu sa tieto lieky často používajú ako monoterapia hepatitídy B..

Lieky Lamivudin, Telbivudin a Adefovir sa používajú na liečbu chronickej hepatitídy v prípade, že nie sú k dispozícii účinnejšie lieky alebo ak sa u vírusu proti nim vyvinula rezistencia. Lamivudín je považovaný za relatívne lacný liek. Jeho najdôležitejšou nevýhodou je možnosť rozvoja rezistencie vírusu na jeho účinky pri dlhodobej monoterapii. Adefovir je vo svojej hodnote omnoho vyšší ako iný nukleotidový analóg - Tenofovir. Okrem toho je jeho účinnosť oveľa nižšia a rezistencia vírusu sa vyskytuje, keď sa používa častejšie. Telbivudín má pomerne silný vplyv na patogén, ale na tento liek sa môže rýchlo vyvinúť aj odolnosť proti patogénom..

Netradičné metódy

Každý rok existuje veľa možností liečby hepatitídy B, ktorá podľa ich výrobcov môže pomôcť rýchlo a efektívnejšie vyriešiť tento problém. Tie obsahujú:

 • liečivé roztoky alkalického tajného zloženia;
 • tinktúry a dekorácie;
 • energetické vody (polyaktívne kvapky, biovoda);
 • uhlie s mliekom;
 • morské riasy, kukuričné ​​stigmy, citrón atď..

Vyššie uvedené liečby hepatitídy B nie sú schválené ministerstvom zdravotníctva a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Dôvodom je skutočnosť, že tieto metódy neprešli žiadnymi úradnými testami, ako aj príslušnou certifikáciou. Účinnosť týchto prostriedkov v súčasnosti buď nie je dokázaná alebo vyvrátená z iniciatívy určitých kliník.

Pri výbere liekov na liečbu hepatitídy typu B. Je potrebné postupovať veľmi opatrne a opatrne. Na trhu existujú určité falošné a podvodné schémy. V každom prípade by ste sa mali vždy poradiť so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať nekonvenčné lieky.

Niektoré tradičné metódy môžu pomôcť odstrániť určité nepohodlie pre príznaky pacienta spojené s prácou v gastrointestinálnom trakte alebo pečeni. Zároveň však v žiadnom prípade nebude schopný sa zotaviť alebo zbaviť hepatitídy B. Napriek tomu, že prebieha práca na vývoji nových liekov, vedci zatiaľ neboli schopní vytvoriť univerzálny liek, ktorý by mohol človeka úplne vyliečiť z tohto ochorenia, v krátkom čase a bez vedľajších účinkov..

Nové technológie a metódy spracovania

Každý rok sa objavujú nové metódy liečby mnohých chorôb, vrátane hepatitídy B. Ale väčšina liekov už roky prechádza relevantnými klinickými testami a štúdiami bezpečnosti. Z tohto dôvodu nie je vždy možné získať príležitosť získať takéto prostriedky, navyše nie vždy je potvrdená ich účinnosť..

Jedným z nedávnych objavov austrálskych vedcov bola vlastnosť lieku proti rakovine v kombinácii s antivírusovým činidlom na úplné zabitie vírusu hepatitídy B v ľudskom tele. Práca týmto smerom pokračuje a práve prebieha. Tento spôsob liečby však nie je schválený ako úradník.

Podporná starostlivosť o hepatitídu B má viac možností a modelov. Lekári pacientom najčastejšie odporúčajú imunomodulátory a hepatoprotektory. Ich počet sa každým rokom zvyšuje. Jedným takýmto liekom je Zadaxín, ktorý sa ukázal byť účinný pri ochrane pečene pred poškodením..

Príjem akéhokoľvek lieku by mal byť dohodnutý s ošetrujúcim lekárom. Je dôležité si uvedomiť, že bez ohľadu na to, ako je liek účinný, jeho kombinácia s inými liekmi môže spôsobiť nepriaznivú reakciu tela.

Funkcie liečby u tehotných žien

Mnoho tehotných žien sa obáva liečby hepatitídy B, pretože to môže mať vplyv na ich dieťa. V skutočnosti, ak budete postupovať podľa všetkých odporúčaní lekárov, nebude to mať pre plod žiadne následky. Ako liečbu lekári odporúčajú užívať iba nukleotidové a nukleozidové lieky. Súčasne je prísne zakázané užívať Interferon počas tehotenstva..

Novonarodené dieťa by malo byť očkované okamžite po narodení. Podľa všeobecne uznávanej praxe musí do prvých 12 hodín života vstúpiť do konkrétneho imunoglobulínu proti hepatitíde B. Následné podávanie by sa malo vykonať, keď je dieťa jeden a pol a šesť mesiacov..

Funkcie liečby u detí

Pri liečbe hepatitídy B u detí si lekári zvyčajne vyberajú šetriace lieky, ktoré nemôžu spôsobiť vážne následky ich použitia. Mierna forma ochorenia vyžaduje primeranú stravu, ako aj nasledujúce lieky:

 • vitamíny skupín A, B, C, E;
 • antispasmodiká (Papverin, Drotaverina);
 • Hepatoprotektory;
 • choleretické lieky.

Len v prípade závažnej hepatitídy B sa pre dieťa predpisujú interferónové prípravky. S komplexným priebehom choroby sa tiež uskutočňujú detoxikačné postupy, transfúzia plazmy a albumínu.

Prevencia a diéta

Je potrebné si uvedomiť, že pred hepatitídou B možno chrániť iba dve kategórie ľudí:

 • očkovaných pacientov;
 • pacientov predtým infikovaných vírusom.

Z tohto dôvodu je v súčasnosti bežné vakcinovať novorodencov proti tomuto patogénu. Deje sa tak v súlade s očkovacím kalendárom dieťaťa. Tieto postupy sa najčastejšie uskutočňujú bezprostredne po narodení, v prvom a šiestom mesiaci života.

Medzi preventívnymi postupmi pre dospelých by sa mala zdôrazniť imunizácia. Mala by byť vystavená predovšetkým tým, ktorí sú ohrození. Tie obsahujú:

 • ľudia žijúci s pacientmi s hepatitídou B;
 • lekári a zdravotné sestry;
 • študenti lekárskych fakúlt;
 • osoby prichádzajúce do styku s krvou;
 • ľudia na hemodialýze atď..

Vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúce očkovanie proti hepatitíde B bolo voliteľné, sa tiež odporúča, aby sa proti tomuto typu vírusu zaočkovali aj dospelí. V niektorých prípadoch je potrebné preočkovanie, pretože kmene vírusu sa časom modifikujú a menia.

Pri hepatitíde B lekári odporúčajú postupovať podľa pokynov na diéte číslo 5 podľa Pevznera. Stravovanie by malo byť časté a vyvážené. Pacientom sa odporúča obmedziť používanie potravín, ktoré výrazne zaťažujú pečeň. Patria sem mastné, slané, vyprážané a korenené jedlá. Konzervácia by sa nemala používať. Úplne eliminujte potrebu alkoholu.

Prečítajte si viac informácií o chorobách a prevencii v tomto videu..

Aj keď vírus hepatitídy B sa nedá úplne odstrániť z ľudského tela, lekári sa naučili túto chorobu celkom úspešne zvládnuť. Podľa všetkých odporúčaní môže veľa pacientov zabudnúť na problémy s pečeňou a cítiť sa dostatočne zdraví a dostatočne..